Lantbruksmaskiner

Behov 

Allt oftare får vi samtal från maskinhandlare som alla har ett gemensamt problem. De har sålt en ny traktor som inte alls lever upp till kundens förväntningar och behöver en bra och trygg lösning. Detta har lett till ett mångårigt samarbete mellan ProMotech och många olika maskinhandlare, vilka förser oss med de modeller vi söker för vårt utvecklingsarbete. En trend är att nyare motorer upplevs som både klenare och törstigare än tidigare motorer med jämförbar märkeffekt.

Karaktär

ProMotech-modulen ger en väldigt stor ökning av vridmomentet och kan väljas i flera steg för att tillgodose även de lite mer krävande behoven. Behoven ökar i takt med att allt mer krävande redskap används.

Ekonomi

Sänkt bränsleförbrukning på mellan 5-15% beroende på fordonsmodell och körstil. Den påtagliga bränslebesparingen ger snabbt en stor ekonomisk besparing. Motorn behöver inte arbeta lika hårt och kan arbeta längre ner i varvtalsområdet än tidigare.

Emissioner

Sänkt förbrukning ger mindre mängd avgasutsläpp.

Arbetsmiljö

Tack vare att motorn kan arbeta med ett lägre varvtal erhålls en mer komfortabel arbetsmiljö med sänkt bullernivå. På en del traktormodeller kan vi justera fartbegränsaren.

Teknik

Effektmodulen ger en trygg effektökning genom sin mycket genomarbetade funktion. Effektökningen fås genom att durationen på bränslespridarnas (injektorernas) huvudfas ökas. Effektmodulen har en mycket gedigen konstruktion och är helt vattentät för att tåla de påfrestningar den utsätts för. Numera plug-in montering till nästan alla fordon, vilket gör montering samt återställning till original, väldigt enkel.

Hitta rätt uppgradering till din lantbruksmaskin