Bussar

Karraktär

ProMotech-modulen ger en väldigt stor ökning av vridmomentet och kan väljas i flera steg för att tillgodose även de lite mer krävande behoven. Behoven ökar i takt med att allt mer krävande redskap används.

Ekonomi

Sänkt bränsleförbrukning på mellan 5-15% beroende på fordonsmodell och körstil. Den påtagliga bränslebesparingen ger snabbt en stor ekonomisk besparing. Motorn behöver inte arbeta lika hårt och kan arbeta längre ner i varvtalsområdet än tidigare.

Emissioner

Sänkt förbrukning ger mindre mängd avgasutsläpp.

Hitta rätt uppgradering till din buss