Entreprenadmaskiner

Karaktär

Effektmodulen ger ett betydligt bättre vridmoment. Kraften kommer in tidigare och motorn upplevs som en storlek större. På en grävmaskin reduceras de typiska "droppen" på arbetsvarvet som inträffar då hydrauliken belastas. Många hjullastare har problem med att bli "hängandes" på varvtalet och därmed stillastående, när kraften inte räcker till halvvägs in i en grushög. Detta avhjälps med hjälp av ProMotech-modulen och skopan kan fyllas upp i ett enda moment.

Ekonomi

Sänkt bränsleförbrukning på mellan 5-12 % beroende på fordonsmodell och körstil. Den påtagliga bränslebesparingen ger snabbt en stor ekonomisk besparing. Motorn behöver inte arbeta lika hårt och kan arbeta längre ner i varvtalsområdet än tidigare.
Många gånger arbetar maskinen betydligt snabbare.

Emissioner

Sänkt förbrukning ger mindre mängd avgasutsläpp. Den kraftiga sotning som uppkommer i samband med att motorn vid belastning inte orkar hålla arbetsvarvet, upphör då motorn inte längre "droppar" vid belastning.

Arbetsmiljö

Tack vare att motorn kan arbeta med ett lägre varvtal erhålls en mer komfortabel arbetsmiljö med sänkt bullernivå.

Teknik

Effektmodulen ger en trygg effektökning genom sin mycket genomarbetade funktion. Effektökningen fås genom att durationen på bränslespridarnas (injektorernas) huvudfas ökas. Effektmodulen har en mycket gedigen konstruktion och är helt vattentät för att tåla de påfrestningar den utsätts för. Numera plug-in montering till nästan alla fordon, vilket gör montering samt återställning till original, väldigt enkel.

Hitta rätt uppgradering till din entreprenadmaskin