Skogsmaskiner

Karaktär 

Effektmodulen ger ett betydligt bättre vridmoment. Kraften kommer in tidigare och motorn upplevs många gånger som en storlek större. Detta ger en betydlig avlastning i arbetet genom bättre grundstyrka och färre omtag.

Ekonomi

Sänkt bränsleförbrukning på mellan 5-12% beroende på fordonsmodell och körstil. Den påtagliga bränslebesparingen ger snabbt en stor ekonomisk besparing. Motorn behöver inte arbeta lika hårt och kan arbeta längre ner i varvtalsområdet än tidigare.
Många gånger arbetar maskinen betydligt snabbare och de typiska "droppen" i varvtalet hos många skördare uteblir. Detta resulterar i markant ökad produktivitet! Snabbare kapning minskar även risken för kapsprickor!

Emissioner

Sänkt förbrukning ger mindre mängd avgasutsläpp. Den kraftiga sotning som uppkommer i samband med
att motorn vid belastning inte orkar hålla arbetsvarvet, upphör då motorn inte längre "droppar" vid belastning.

Arbetsmiljö

Tack vare att motorn kan arbeta med ett lägre varvtal erhålls en mer komfortabel arbetsmiljö med sänkt bullernivå.

Teknik

Effektmodulen ger en trygg effektökning genom sin mycket genomarbetade funktion. Effektökningen fås genom att durationen på bränslespridarnas (injektorernas) huvudfas ökas. Effektmodulen har en mycket gedigen konstruktion och är helt vattentät för att tåla de påfrestningar den utsätts för. Numera plug-in montering till nästan alla fordon, vilket gör montering samt återställning till original, väldigt enkel.

Hitta rätt uppgradering till din skogsmaskin