Tunga lastbilar

Ny programvara 

Optimering av motorstyrdonets programvara. Vi ansluter vår utrustning till bilens diagnosuttag och läser av motorns identitet och status. Vi skapar därefter en helt ny programvara med hänsyn till fordonets identitet, vilka behov och eventuella problem man har. Resultatet blir att motorn börjar dra längre ner i varvtalsregistret och mer bestämt. Arbetet på bilen tar ca 2 x 15 minuter att utföra vilket innebär minimal stopptid för fordonet. Det är väldigt viktigt att utgå ifrån bilens unika identitet, varpå arbetet tar några timmar att utföra. Fordonet kan användas som vanligt under tiden programvaran skapas.

Bränslebesparingen blir många gånger stor när vi gör en ny programvara och lägger fokus på bränsleoptimering (Eco Tuning). Därtill kommer faktorer som att motorn inte behöver arbeta lika hårt som tidigare och får avsevärt större förmåga att bibehålla varvtalet då det börjar gå tungt, färre växlingstillfällen och att man kan ligga kvar på en högre växel längre ner i varvtalsområdet än tidigare. Sänkt bränsleförbrukning på upp till hela 15% är inte ovanligt, vilket snabbt ger en stor ekonomisk besparing!

Effektmodul

För den som känner behov av att själv kunna ta bort och återansluta sin effektuppgradering är effektmodulen en bra lösning. Det finns även vissa bilmodeller där det inte är möjligt att programmera om fordonet.

Effektmodulen ger en trygg effektökning genom sin mycket genomarbetade funktion. Effektökningen fås genom att durationen (öppningstiden) på bränslespridarnas (injektorernas) huvudfas ökas. Effektmodulen har en mycket gedigen konstruktion och är helt vattentät för att tåla de påfrestningar den utsätts för. Smidig Plug-in anslutning med originalkontakter om fordonet har skarvdon. Vissas fordon saknar skarvdon och där måste effektmodulens kablage lödanslutas till bilens elsystem. Monteringstid ca 45 minuter – 2 timmar beroende på fordonsmodell.

Hitta rätt uppgradering till din lastbil