Aggregat

Ekonomi

En kompressor förbrukade ca 650 liter diesel per dag. Med ProMotechs effektmodul kunde arbetsvarvet sänkas med 200 rpm och bränsleförbrukningen sjönk till ca 605 liter per dag. Det motsvarar en besparing på ca 7 %. Den påtagliga bränslebesparingen ger snabbt en mycket stor ekonomisk besparing. Med ett dieselpris på 12 kr / liter och 22 dagars arbetsmånad ger exemplet ovan en månatlig besparing på ca 11 880 kr! Många gånger kan man öka arbetstrycket på kompressorer.

Emissioner

Sänkt förbrukning ger mindre mängd avgasutsläpp. Den kraftiga sotning som uppkommer i samband med att motorn vid belastning inte orkar hålla arbetsvarvet, upphör då motorn inte längre "droppar" vid belastning.

Teknik

Effektmodulen ger en trygg effektökning genom sin mycket genomarbetade funktion. Effektökningen fås genom att durationen på bränslespridarnas (injektorernas) huvudfas ökas. Effektmodulen har en mycket gedigen konstruktion och är helt vattentät för att tåla de påfrestningar den utsätts för. Plug-in anslutning med originalkontakter gör montering samt återställning till original, väldigt enkel.

Hitta rätt uppgradering till ditt aggregat