Allmänna villkor för ProMotech AB

Priser

De av ProMotech AB angivna priser avser SEK. inkl.25% moms om inte annat anges.

Betalning

All försäljning sker emot postförskott, förskottsfaktura eller via Klarna. All försäljning till andra länder än Sverige sker emot förskottsbetalning. Köparen står för samtliga bankkostnader.

Leveransvillkor

ProMotech AB behandlar alla ordrar i tur och ordning. Oftast sker det samma dag eller dagen efter det att ordern kommit ProMotech AB tillhanda. Leveranstiden är vanligtvis ca 1-3 dagar. Köparen skall betala samtliga fraktkostnader. ProMotech AB garanterar inga leveranstider. För ej utlöst paket debiteras kunden 250 SEK.

Byten / Återköp

ProMotech AB lämnar 30 dagars returrätt på samtliga effektmoduler förutsatt att varan ej har utsatts för någon form av åverkan. Innan varan returneras måste köparen kontakta ProMotech AB för verifiering. Ev. returkostnader skall bekostas av köparen. Köp som gjorts via Klarna debiteras en returavgift på 250 SEK. Kunden ansvarar för returförsändelsen. Varan måste skickas som företagspaket. Varan kan inte skickas som rek. brev eller postpaket. Ingen bytesrätt / rätt till återköp ges på varor specialtillverkade till kunden. Kunder som handlat av ProMotech-återförsäljare kontaktar sin återförsäljare vid returärenden.

Produktgaranti

ProMotech AB lämnar 3 års funktionsgaranti på alla varor om inte annat anges. Garantitiden räknas från kvittots datering. Garantin gäller även om varan säljs vidare av den ursprunglige köparen. De skyldigheter som i ProMotechs allmänna villkor åligger köparen, följer med varan till nästa ägare vid ev. vidareareförsäljning/överlåtelse. ProMotech AB ansvarar inte för fel som uppkommit genom att:

  • Varan har monterats/installerats på ett felaktigt sätt.
  • Varan har ändrats ifrån sitt ursprungliga utförande

ProMotech AB förbehåller sig rätten att kontrollera varan innan utbyte sker. Defekt vara utbytes mot motsvarande eller liknande vara. ProMotech AB ansvarar ej för ev. följder eller kostnader till följd av bilstillestånd. Ev. returkostnader skall bekostas av konsumenten.

Konsumentköplagen

Svensk konsumentköplag gäller. ProMotech friskriver sig ifrån allt ansvar om ProMotechs monterings, justerings- eller bruksanvisningar ej har tillämpats.

Prestanda samt bränsleförbrukning

De av ProMotech AB angivna prestanda- samt bränsleförbrukningssiffror är en sammanställning av flertalet mätningar av olika fordon och är att betraktas som ett genomsnittligt resultat.

Svensk bilprovning

Många av ProMotechs produkter är framtagna och avsedda för tävlingsbruk vilket medför att registreringsbesiktning enligt lag måste utföras för att få bruka fordonet på allmän väg. Det är konsumentens ansvar att kontrollera vad som gäller för sitt fordon samt att vidtaga och bekosta nödvändiga åtgärder.

Fordonsförsäkring

Det är konsumentens ansvar att kontrollera med sitt försäkringsbolag om försäkringsvillkoren påverkas i och med utförd trimning / modifiering av sitt fordon.

Webbsidan samt övriga publikationer

ProMotech AB reserverar sig för felaktigheter samt förändringar i allt av ProMotech AB utgivna publikationer samt webbsida.