Vårt produktsortiment

Här nedan presenteras generell information om ProMotechs olika produkter.
Använd gärna vår sökfunktion för att hitta produkter som passar till just ditt fordon.

Alt 1, Programmering

Alternativa tillvägagångssätt för Programmering och Uppdatering av motorns mjukvara.

Programmering och Uppdatering av mjukvara av ProMotechs tekniker.

Till vissa fordon kan vi utföra uppgradering av motorns befintliga programvara. Vi ansluter vår utrustning till fordonets diagnosuttag och läser av bilens identitet. Därefter uppdaterar vi motorns styrdon med en optimerad programvara.


Resultatet blir att motorn börjar dra längre ner i varvtalsregistret och mer bestämt. Detta utförs av ProMotechs tekniker.

Klicka här, för att se om "Programmering" av tekniker är möjlig för just ditt fordon. >>>

"MyTech", Uppdatering av mjukvara av Kunden själv.

Handkontroll för programmering av motorstyrdonet via bilens diagnosuttag inne i kupén. Du ansluter MyTech till din bil och läser av motorstyrningen. Därefter ansluter du din MyTech till din dator och sänder över informationen till oss (din bil kan användas som vanligt under tiden). Din bils unika data behandlas och en ny fil skapad för just ditt bilexemplar sänds över till din dator. Den nya programvaran laddas ner till din MyTech och överförs sedan till din bil.◦Växla mellan bilens original- och trimfil
◦Läsa och radera felkoder
◦Behåll din MyTech vid bilbyte och köp ny fil till nästa bil (den första bilen måste först återställas till original)
◦Inga förkunskaper krävs

Klicka här, för att se om "MyTech" finns till just ditt fordon. >>>Alt 2, Plug-in Effektmodul

Effektmodul produktpresentation.

Teknik

Genom att lyckas omarbeta den enorma mängden hypersnabb information i form av signaler i motorn styrsystem och därmed öka precisionen och exaktheten ytterligare, närmar man sig gränsen för hur mycket effekt man kan utvinna per given massa bränsle. Effektmodulen utnyttjar det luftöverskott som motorn har och kan därmed förbränna ytterligare diesel. Effektmoduler försedda med en PLUS mjukvara får en lättare laddtrycksökning för att kunna utvinna ytterligare effekthöjning. Bilens diagnos- samt övervakningssystem manipuleras inte.
Det gör att effekthöjningen håller sig inom de av övervaktningssystemet satta gränser och den maximala effekt- / vridmoments- / laddtrycksökningen får därmed sina logiska begränsningar. Våra digitala effektmoduler omarbetar signalerna utifrån en för fordonsmodellen specifik map, varvid durationen och därmed mängden bränsle som sprutas in i motorn påverkas. Ändras motorns belastning reagerar effektmodulen omedelbart och väldigt exakt. Motorns vridmoment och effekt ökar avsevärt, varvid bränsleförbrukningen sjunker vid jämförbar körning utan effektmodul.

Anpassning

Våra mjukvaror utprovas ständigt för att möta morgondagens teknik och de allt strängare miljökraven. Den snabba produktutveckling som idag sker inom dieselindustrin ställer allt högre krav på kompatibilitet för att inte orsaka driftsstopp eller t.o.m. skada fordonet. Genom att ansluta ett extra kontaktpar och därmed få kontroll på avgastemperaturen kan effektmodulen även användas på bilar utrustade med partikelfilter, utan att behöva begränsa effekthöjningen. Våra effektmoduler är alltid bakåtkompatibla, d.v.s. passar även till äldre system än den senaste generationens insprutningssystem som finns på marknaden vid den tidpunkt då effektmodulen produceras. Genom att utföra en SWUP, uppdatering av mjukvaran, öppnar sig möjligheten att flytta över effektmodulen till en annan bilmodell som anväder sig av samma typ av bränslesystem. ProMotechs unika artikel- samt serienummersystem säkerställer effektmodulens uppföljning vid t.ex. SWUP och garantiärenden.

Montering

Effektmodulen kan, genom sin vattentäta konstruktion och genomgående kvalité, monteras direkt under motorhuven. Snabbt, smidigt och utan att ändra original-programvaran.
Snabbkontakterna finns redan där ifrån fabriken, nästan som om det är förberett. Lika enkelt återstället du bilen till original igen, utan att lämna spår efter sig.

Klicka här, för att hitta rätt Effektmodul till just ditt fordon. >>>

Se gärna vår produktpresentationsfilm nedan.