Allmänna villkor för ProMotech AB

Priser

De av ProMotech AB angivna priser avser SEK. inkl. 25% moms om inte annat anges.

Betalning

All försäljning sker emot postförskott eller förskottsfaktura. All försäljning till andra länder än Sverige sker emot förskottsbetalning. Köparen står för samtliga bankkostnader.

Leveransvillkor

ProMotech AB behandlar alla ordrar i tur och ordning. Oftast sker det samma dag eller dagen efter det att ordern kommit ProMotech AB tillhanda. Leveranstiden är vanligtvis ca 1-3 dagar. Köparen skall betala samtliga fraktkostnader. ProMotech AB garanterar inga leveranstider. För ej utlöst paket debiteras kunden 350 SEK.

Byten / Återköp

ProMotech AB lämnar 30 dagars returrätt på samtliga effektmoduler förutsatt att varan ej har utsatts för någon form av åverkan. Kablar får ej vara avklippta eller skarvade. Innan varan returneras måste köparen kontakta ProMotech AB för leveransinstruktioner. Ev. returkostnader skall bekostas av köparen. Kunden ansvarar för returförsändelsen. Ingen bytesrätt / rätt till återköp ges på varor specialtillverkade till kunden. Kunder som handlat av ProMotech-återförsäljare kontaktar sin återförsäljare vid returärenden.

Produktgaranti – fysisk produkt

ProMotech AB lämnar 2 års funktionsgaranti på alla fysiska varor om inte annat anges. Garantitiden räknas från kvittots datering. Garantin gäller endast för den ursprunglige köparen. De skyldigheter som i ProMotechs allmänna villkor åligger köparen, följer med varan till nästa ägare vid ev. vidareareförsäljning/överlåtelse. ProMotech AB ansvarar inte för fel som uppkommit genom att varan har monterats / installerats på ett felaktigt sätt eller om varan har ändrats ifrån sitt ursprungliga utförande. ProMotech AB förbehåller sig rätten att kontrollera varan innan utbyte sker. Defekt vara utbytes mot motsvarande eller liknande vara. ProMotech AB ansvarar ej för ev. följder eller kostnader till följd av bilstillestånd eller ej kompatibel produkt. Ev. returkostnader skall bekostas av konsumenten.

Trimgaranti – mjukvara

Råkar du på service ut för en uppdatering av motorstyrdonet har du 2 års trimgaranti. Det innebär att du får en ny modifierad mjukvara. Har du en MyTech eller väljer att få den modifierade mjukvaran programmerad hos ProMotech tillkommer inga kostnader. Du måste bifoga en kopia på arbetsorder där det framgår att motorstyrdonet uppdaterats. Garantin gäller endast för originalstyrdonet och den ursprunglige köparen.

* Gäller ej om tillverkaren inför begränsningar som försvårar eller förhindrar programmeringen.

* * Tung trafik har ingen trimgaranti men 2 års reducerat pris på ny programmering. Gäller ej om tillverkaren inför begränsningar som försvårar eller förhindrar programmeringen.

Konsumentköplagen

Svensk konsumentköplag gäller. ProMotech friskriver sig ifrån allt ansvar om ProMotechs monterings, justerings- eller bruksanvisningar ej har tillämpats.

Prestanda samt bränsleförbrukning

De av ProMotech AB angivna prestanda- samt bränsleförbrukningssiffror är en sammanställning av flertalet mätningar av olika fordon och är att betraktas som ett genomsnittligt resultat.

Svensk bilprovning

Många av ProMotechs produkter är framtagna och avsedda för tävlingsbruk vilket medför att registreringsbesiktning enligt lag måste utföras för att få bruka fordonet på allmän väg. Det är konsumentens ansvar att kontrollera vad som gäller för sitt fordon samt att vidtaga och bekosta nödvändiga åtgärder.

Fordonsförsäkring

Det är konsumentens ansvar att kontrollera med sitt försäkringsbolag om försäkringsvillkoren påverkas i och med utförd trimning / modifiering av sitt fordon.

Webbsidan samt övriga publikationer

ProMotech AB reserverar sig för felaktigheter samt förändringar i allt av ProMotech AB utgivna publikationer samt webbsida.