Vanliga frågor om våra produkter

Effektmodul, ny programvara eller MyTech, vad ska jag välja?

Vi börjar med att särskilja de två olika tillvägagångssätten att optimera motorn på.

1: Att ansluta ett fristående optimeringssystem till motorn, en s.k. effektmodul.

Tanken bakom en effektmodul är att ge motorn en bra prestandaökning utan att behöva ändra någonting i bilens originalsystem. En effektmodul gå att flytta över till en annan bil med lika eller liknande insprutningssystem. De flesta effektmoduler går att programmera om och förse med annat kablage för att på så vis vara så gångbar som möjligt. Till vissa bilmodeller finns det mer än en typ av effektmodul att välja på beroende på hur mycket pengar man vill lägga på en effektmodul. I regel kan man med en mer sofistikerad effektmodul som ofta kostar lite mer och har en lite mer omfattande montering, få ut en större prestandaökning.

2: Att ändra inställningarna för fordonets motorstyrningsprogram.

Här ger man sig på grunden i motorstyrningen och gör därmed en ändring i fordonet. Många gånger kan man här ta ut en större prestandaökning jämfört med att montera en effektmodul i och med att vi kommer åt samtliga parametrar. När man ansluter en effektmodul uppnås begränsningarna då man närmar sig ett satt gränsvärde eller att fordonet börjar känna av att någonting är förändrat. Det kan även vara så att de parametrar man ändrar med effekt- modulen endast räcker till för att åstadkomma en viss prestandaökning. Det kan även vara så att plug-in kontakterna på en bil som kan förses med en effektmodul sitter väldigt svåråtkomliga eller att bilmodellen saknar plug-in möjlighet och att man därför måste göra en lödanslutning. Effektmodulen kan även i vissa fall vara dyrare än vad en omprogrammering kostar. Fördelen med att du själv kan ansluta och ta bort ditt trim som fallet är med en effektmodul har man fram till nu gått miste om i och med att man programmerar om bilen. Svaret heter MyTech, en lättanvänd handenhet med vilken man själv helt utan förkunskaper kan flytta original- respektive trimfil mellan bil och handenhet -när du vill! Alla fordon kan inte förses med respektive alternativ. Vilka möjligheter som finns till just din bilmodell framgår av våra fordonslistor. Dessa uppdateras ständigt så håll utkik. Kontakta oss om du har några frågor om befintliga eller kommande produkter till ditt fordon.


Kan motorn ta skada av att man ökar effekten?

Motortillverkarna världen över konstruerar bilmotorerna utefter olika premisser. En och samma ”grundmotor” konstrueras med god hållfastighetsmariginal för att sedan kunna levereras i flera olika utföranden, inte minst effektmässigt för att stämma överens med bl.a. olika länders skatte- & försäkringssystem. Genom att finslipa de ifrån fabriken något grovt tilltagna signalerna åstadkommer vi en ”trimning” i just den positiva benämning som ordet står för, finjustering. Ingenting sliter så mycket på en motor som just kallstarter följt av full belastning samt bristfällig eller t.o.m. utebliven service. Med högre prestanda i din motor får du samtidigt mer kraft som kan användas felaktigt.

Jag har precis köpt en ny Opel och känner att jag vill ha lite mera kraft. Eftersom jag snabbt vill kunna återställa bilen till original igen, så funderar jag på en trimbox istället för chippning. Varför ska jag välja en effektbox från er?

Du har en bil med ett modernt insprutningssystem som ställer höga krav på elektronisk renhet i en ”dieselbox”. För att inte göra kall på effektuttaget måste boxen även ha en för motormodellen specifik devieringskurva, något som kräver en digital effektbox som dessutom har ”steglös” mapp och ändamålsenliga processorer. Antagligtvis har din nya bil även partikelfilter vilket kan ta skada om du ökar effekten genom att bara öka bränslemängden. Vår CR5-modul har den unika 2-kanalsfunktionen vilket innebär att vi ansluter 2 kontaktpar till motorn och därigenom förser förbränningen med mer luft vilket har en viktig kylande funktion. För att du ska slippa att leda in kablaget in till bilens kupé, är kretskortet i CR5-modulen helt ingjutet samt skarvdonet till kablaget av fordonsstandard. Det gör att du smidigt kan fästa effektmodulen i motorutrymmet utan att riskera vatten- och korrosionsskador. Kretskortets ingjutning ger även en väldigt god stabilitet till kretsarna vilka annars vid händelse av mindre bra montering av boxen (vibrationer), med tiden skulle utmattas och gå sönder.

Varför finns det ingen justeringsmöjlighet på CR5-modulen?

CR5-modulen bygger på vår senaste teknik, dynamisk digitalteknik. Det innebär grovt förklarat att varje bilmodell förses med en fordonsspecifik programvara istället för en mer eller mindre standardmässig programvara som sedan måste trimmas in för att passa den aktuella bilmodellen. En justerskruv påverkar dessutom endast en axel och i en riktning. Vår programvara är helt steglös och saknar därmed axlar. Skulle vi ”konvertera” den till en traditionell digitallösning skulle det behövas minst 8 st justerskruvar för att inte behöva kompromissa. De flesta bilmodeller skulle dessutom antingen tappa en del av den effektökning som är möjlig eller sota, d.v.s. få för mkt bränsle i vissa skeden.

Hur mycket bränsle kommer min bil att dra när jag har monterat in en effektmodul?

Det är svårt att ge ett konkret svar på den frågan eftersom så många parametrar spelar in. Körstil, körförhållanden, bilmodell och bilens status är några av dessa. Man kan som tumregel säga att ju mer ”undermotoriserad”, d.v.s. ju mindre motorn är i förhållande till bilen, desto större bränslebesparing eftersom motorn blir mer ”avlastad”. Just detta är en av orsakerna till att vi har 30 dagars nöjd-kund-garanti på våra effektmoduler. För att du i lugn och ro, utefter dina körförhållanden och olika trafiksituationer ska få chansen att utvärdera resultatet i just din bil.

Jag har hittat en begagnad ProMotech-modul som suttit på en bil med likadan motor som min bil har. Kan jag montera den i min bil?

Det här är en väldigt vanlig fråga. Montera ALDRIG en ProMotech effekmodul med annat artikelnummer är det som är avsett för just din bil utan att först rådfråga med ProMotech! En ProMotech effektmodul består nämligen av 3 delar som alla ska vara anpassade till berörd fordonsmodell:

  • Kablaget
  • Hårdvaran i effektmodulen
  • Programvaran

Det kan hända att kablagets kontakt passar ditt fordon men att effektmodulen inte har de funktioner som krävs eller att programvaran inte är avsedd för din bil. Programvaran tar bl.a. hänsyn till:

  • Fordonets effekt/vridmoment
  • Typ och generation av insprutningssystem
  • Typ av partikelfilter då sådant sitter monterat
  • Typ av växellåda/transmission
  • Om fordonet är importerad eller svensksåld
  • Fordonets vikt och CV-värde (luftmotstånd)

Jag har en V70 D5 och är väldigt sugen på effektmodulen CR521+ som jag hört ska ge väldigt bra effektökning. Hur påverkar den laddtrycket i bilen?

Laddtrycket ökas endast 0,15 bar men är fullt tillräckligt för den extra effektökningen. Laddtrycksökningen är väldigt viktig vid mer än endast ringa effektökning för att upprätthålla balansen mellan luft och bränsle och därmed återta skyddsmariginalerna för avgastemeraturen samt eliminera risken att motorn börjar sota (luftunderskott). Skulle bara tillföra bränsle och ta ut den här effekten är risken stor att motorn tar skada. Förutom att öka laddtrycket kan vi med hjälp av anslutningen till laddtryckssensorn få full kontroll på hur laddtrycket arbetar och när det på ett säkert sätt är lämpligt att börja öka bränslemängden till motorn.

Jag har en John Deere 6630 och måste få upp effekt på den. Jag ser att ni har en box som ansluts till spridarkontakten medans andra aktören har en billigare box som ansluts till en trycksensor. Vad är skillnaden?

På en motor av den här typen som dels går långa stunder på full belastning och även har ett väldigt högt insprutningstryck (1 800 bar), anser vi att det finns en risk med att använda metoden där man ansluter till bränslets trycksensor om man vill ha en bra effektökning. Dessutom skulle max effektökning begränsas av att insprutningssystemet själv öppnar en övertrycksventil vid 2 000 bar. Vi använder därför en teknik där vi styr öppningstiden på bränslespridarna. Viktigt här är att man förlänger öppningstiden endast på huvudfasen för att inte få en senarelagd förbränning med ökad temperatur på cylinderväggar och avgaser som följd. En mycket avancerad teknik krävs för att klara av detta vilket gör att priset för den här tekniken blir avsevärt högre än en box som ansluts till trycksensorn. Ytterligare fördelar med vår lösning är att bränslesystemet blir väldigt stabilt utan blinkande felkodslampor och att man kan ta ut en väldigt god vridmomentsökning redan ifrån lågt varvtal. Det är ingen slump att allt fler generalagenter samt maskin- och traktorhandlare och valt att samarbetar med ProMotech för att kunna tillgodose sina kunder med en erkänt tillförlitlig motoroptimering, framför enklare teknik som ofta resulterar i haveri på bränslepump orsakat av okontrollerad tryckökning.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss, så hjälper vi dig.