Våra garantier

2 års produktgaranti – fysisk produkt.

ProMotech AB lämnar 2 års funktionsgaranti på alla fysiska varor om inte annat anges. Garantitiden räknas från kvittots datering. Garantin gäller endast för den ursprunglige köparen. De skyldigheter som i ProMotechs allmänna villkor åligger köparen, följer med varan till nästa ägare vid ev. vidareareförsäljning/överlåtelse. ProMotech AB ansvarar inte för fel som uppkommit genom att varan har monterats / installerats på ett felaktigt sätt eller om varan har ändrats ifrån sitt ursprungliga utförande. ProMotech AB förbehåller sig rätten att kontrollera varan innan utbyte sker. Defekt vara utbytes mot motsvarande eller liknande vara. ProMotech AB ansvarar ej för ev. följder eller kostnader till följd av bilstillestånd eller ej kompatibel produkt. Ev. returkostnader skall bekostas av konsumenten.

2 års trimgaranti – mjukvara

Råkar du på service ut för en uppdatering av motorstyrdonet har du 2 års trimgaranti. Det innebär att du får en ny modifierad mjukvara. Har du en MyTech eller väljer att få den modifierade mjukvaran programmerad hos ProMotech tillkommer inga kostnader. Du måste bifoga en kopia på arbetsorder där det framgår att motorstyrdonet uppdaterats. Garantin gäller endast för originalstyrdonet och den ursprunglige köparen.

* Gäller ej om tillverkaren inför begränsningar som försvårar eller förhindrar programmeringen.

* * Tung trafik har ingen trimgaranti men 2 års reducerat pris på ny programmering. Gäller ej om tillverkaren inför begränsningar som försvårar eller förhindrar programmeringen.

30 dagars öppet köp

För att du som kund i lugn & ro och med just din bil och dina unika körförhållanden ska kunna utvärdera din effektmodul ger vi dig en 30 dagars helt nöjd garanti. Skulle du mot förmodan inte vara absolut helt nöjd har du rätt att efter kontakt med oss ångra ditt köp. Det är av absolut högsta prioritet för ProMotech att tillgodose sina kunder till fullo. Krav vi själva ställer på vår omgivning. ProMotech AB lämnar 30 dagars returrätt på samtliga effektmoduler förutsatt att varan ej har utsatts för någon form av åverkan. Kablar får ej vara avklippta eller skarvade. Innan varan returneras måste köparen kontakta ProMotech AB för verifiering. Ev. returkostnader skall bekostas av köparen. Kunden ansvarar för returförsändelsen. Varan måste skickas som företagspaket. Varan kan inte skickas som rek. brev eller postpaket. Ingen bytesrätt / rätt till återköp ges på varor specialtillverkade till kunden. Kunder som handlat av ProMotech-återförsäljare kontaktar sin återförsäljare vid returärenden.


Teckna ProMotech Maskinförsäkring

När bilen frångår sitt ursprungliga utförande har biltillverkaren rätt att häva bilens motorgaranti. Skulle oturen vara framme kan det vara tryggt om man har tecknat vår maskinförsäkring. Vem har lyckats undgå att höra talas om ”måndagsexemplar” och mardrömslånga tvister med bilförsäljare. Verkstäders bemötande av ”chip trimning” och liknande effekthöjande åtgärder varierar kraftigt. Flertalet bilförsäljare och bilverkstäder rekommenderar ProMotechs produkter men ”fel” person på ”fel” humör vid ”fel” verkstad kan ändå ställa till med problem.

Omfattning

Försäkringen omfattar motorskador som kan härledas till ProMotechs produkter och som inte kan
ersättas genom bilfabrikantens garantier eller bilförsäkringens maskinskadsförsäkring.

Motor
Motorblock, topplock, alla elektriska- och mekaniska komponenter i dessa inkl. topplockspackning

Bränslesystem
Alla elektriska och mekaniska komponenter i insprutningssystem inkl. styrenhet.
Försäkringen omfattar inte elektriska kablar och kontaktstycken, batterier, slangar, vajrar, rör, gradvis slitage samt delar som normalt ingår i underhållsservice.

Försäkringsvillkor

 • Försäkringen gäller i 12 månader åt gången från det att bilen försetts med ProMotech produkt/-er.
 • Försäkringen kan endast tecknas i samband med köp av ny effektmodul / MyTech / programvara.
 • Effektmodul måste vara monterad av en auktoriserad ProMotech återförsäljare som ska besiktiga bilen före och efter monteringen.
 • Försäkringen gäller endast för svenskregistrerade fordon.
 • Försäkringen gäller inte för bilar som är privatimporterade.
 • Försäkringen ersätter ej bärgningskostnad, hyrbil, alternativt transportmedel, hotellvistelse e.dyl.
 • Försäkringen ska betalas i samband med monteringen.
 • Försäkringen upphör att gälla när fem år förflutit från första registreringsdatum eller när fordonets körsträcka överskridit 80 000 km.
 • Försäkringen upphör om modifieringar på motorn görs under garantitiden.
 • Max effekthöjning 25%
 • Max skadeersättning = ett prisbasbelopp inkl.moms.
 • Självrisk 2 500 kr per skada.
 • Exkluderade fordon: Bilar med mer än 8 cylindrar, BMW Alpina, Mercedes AMG, VW Phaeton, Ombyggda/Förlängda fordon, Porsche Cayenne, Taxibilar, Utryckningsbilar, Trimmade bilar (annat än av ProMotech)

Pris: 990:- / år