Maskinförsäkring

När bilen frångår sitt ursprungliga utförande har biltillverkaren rätt att häva bilens motorgaranti. Skulle oturen vara framme kan det vara tryggt om man har tecknat vår maskinförsäkring. Vem har lyckats undgå att höra talas om ”måndagsexemplar” och mardrömslånga tvister med bilförsäljare. Verkstäders bemötande av ”chip trimning” och liknande effekthöjande åtgärder varierar kraftigt. Flertalet bilförsäljare och bilverkstäder rekommenderar ProMotechs produkter men ”fel” person på ”fel” humör vid ”fel” verkstad kan ändå ställa till med problem.

Omfattning

Försäkringen omfattar motorskador som kan härledas till ProMotechs produkter och som inte kan
ersättas genom bilfabrikantens garantier eller bilförsäkringens maskinskadsförsäkring.

Motor
Motorblock, topplock, alla elektriska- och mekaniska komponenter i dessa inkl. topplockspackning

Bränslesystem
Alla elektriska och mekaniska komponenter i insprutningssystem inkl. styrenhet.
Försäkringen omfattar inte elektriska kablar och kontaktstycken, batterier, slangar, vajrar, rör, gradvis slitage samt delar som normalt ingår i underhållsservice.

 

Försäkringsvillkor

 • Försäkringen gäller i 12 månader åt gången från det att bilen försetts med ProMotech produkt/-er.
 • Försäkringen kan endast tecknas i samband med köp av ny effektmodul / MyTech / programvara.
 • Effektmodul måste vara monterad av en auktoriserad ProMotech återförsäljare som ska besiktiga bilen före och efter monteringen.
 • Försäkringen gäller endast för svenskregistrerade fordon.
 • Försäkringen gäller inte för bilar som är privatimporterade.
 • Försäkringen ersätter ej bärgningskostnad, hyrbil, alternativt transportmedel, hotellvistelse e.dyl.
 • Försäkringen ska betalas i samband med monteringen.
 • Försäkringen upphör att gälla när fem år förflutit från första registreringsdatum eller när fordonets körsträcka överskridit              80 000 km.
 • Försäkringen upphör om modifieringar på motorn görs under garantitiden.
 • Max effekthöjning 25%
 • Max skadeersättning = ett prisbasbelopp inkl.moms.
 • Självrisk 2 500 kr per skada.
 • Exkluderade fordon: Bilar med mer än 8 cylindrar, BMW Alpina, Mercedes AMG, VW Phaeton, Ombyggda/Förlängda fordon, Porsche Cayenne, Taxibilar, Utryckningsbilar, Trimmade bilar (annat än av ProMotech)

         Pris: 790:- (inkl. moms)